Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

« 2016

Repertuar na kwiecień 2017

2018 »

12 IV 2017 środa

godzina 18:50

sala kameralna

Akademicki Koncert Kameralny

12 IV 2017 środa, godzina 18:50, sala kameralna

sala kameralna

Akademicki Koncert Kameralny

ARCHIWUM

Akademicki Koncert Kameralny


Koncert
Marcus Prause - fortepian (Uniwersytet Muzyki i Sztuki Miasta Wiednia, Austria)

Johann Sebastian Bach

VI Partita e-moll BWV 830
Toccata
Allemande
Corrente
Air
Sarabande
Tempo di gavotta
Gigue


Franz Schubert

Sonata c-moll D 958
Allegro
Adagio
Menuetto. Allegro - Trio
AllegroWykład
Muzyka leczy serce - opinia kardiologa
dr n. med. Przemysław Trzeciak
(III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu)

Wystawa
Aleksandra Lasoń (Instytut Sztuk Pięknych AJD)


Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny