Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

« 2016

Repertuar na luty 2017

2018 »

23 II 2017 czwartek

godzina 18:00

Kompozycje - wernisaż malarstwa Jacka Łydżby

23 II 2017 czwartek, godzina 18:00,

Kompozycje - wernisaż malarstwa Jacka Łydżby

ARCHIWUM

FoyerKompozycje
Wernisaż malarstwa Jacka ŁydżbyUrodzony w 1966 roku we Włoszczowie. W latach 1985 – 1989 studiował wychowanie plastyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie. Od 1989 do 1994 roku studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem otrzymał na Wydziale Grafiki w pracowni plakatu profesora Maciej Urbańca.

Od 1995 roku asystent w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie, gdzie mieszka razem z rodziną. W 1999 roku został nominowany do „Paszportu Polityki”. W 2002 roku uzyskał tytuł doktora i został zatrudniony na stanowisku adiunkta w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Wykłada w pracowni projektowania graficznego. W 2004 roku wybrany zastępcą dyrektora Instytutu Plastyki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (byłej WSP). Nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy 2006. Prezes Regionalnego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Częstochowie w latach 2011-2016. Żona Elżbieta, córki – Karolina, Kaja. Współpracuje z Galerią Art, Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 17, www.galeriaart.pl

Kompozycje - wernisaż malarstwa Jacka Łydżby Kompozycje - wernisaż malarstwa Jacka Łydżby Kompozycje - wernisaż malarstwa Jacka Łydżby Kompozycje - wernisaż malarstwa Jacka Łydżby Kompozycje - wernisaż malarstwa Jacka Łydżby Kompozycje - wernisaż malarstwa Jacka Łydżby Kompozycje - wernisaż malarstwa Jacka Łydżby Kompozycje - wernisaż malarstwa Jacka Łydżby Kompozycje - wernisaż malarstwa Jacka Łydżby Kompozycje - wernisaż malarstwa Jacka Łydżby Kompozycje - wernisaż malarstwa Jacka Łydżby Kompozycje - wernisaż malarstwa Jacka Łydżby Kompozycje - wernisaż malarstwa Jacka Łydżby Kompozycje - wernisaż malarstwa Jacka Łydżby Kompozycje - wernisaż malarstwa Jacka Łydżby Kompozycje - wernisaż malarstwa Jacka Łydżby