Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

« 2012

Repertuar na marzec 2013

2014 »

23 III 2013 sobota

godzina 18:00

sala koncertowa

Koncert Pasyjny

23 III 2013 sobota, godzina 18:00, sala koncertowa

sala koncertowa

Koncert Pasyjny

ARCHIWUM

godzina 18.00

Koncert Pasyjny

  • Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej
  • Chór Filharmonii Wrocławskiej
  • Chór Filharmonii Częstochowskiej „Collegium Cantorum”
  • Aldona Bartnik, Agnieszka Ryman - sopran
  • Ewelina Wojewoda, Joanna Rot - alt
  • Łukasz Wilda, André Khorsik - tenor
  • Jerzy Butryn - bas 
  • Andrzej Kosendiak – dyrygent
  • Agnieszka Franków-Żelazny, Janusz Siadlak - przygotowanie chórów

Program:
G. F. Haendel -  "Mesjasz"

Oratorium skomponowane w 1741 roku przez jest to najpopularniejsza kompozycja Georga Friedricha Händla, a słynny chór "Hallelujah" z tego oratorium zalicza się do jego najbardziej rozpoznawalnych kompozycji.
Dzieło to przyniosło kompozytorowi światową sławę i niezmiennie w każdej epoce przyjmowane jest z zachwytem. Stawiane jest na równi z Pasją według św. Mateusza J.S. Bacha.
"Mesjasz" określany jest najdoskonalszą kompozycją wszech czasów.
Tekst oratorium zaczerpnięty jest z wersetów Pisma Świętego. Dzieło podzielone jest na trzy części: pierwsza jest zapowiedzią przyjścia Mesjasza, druga opowiada o życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Mesjasza, trzecia mówi o misji zbawienia ludzkości.

Mesjasz KONCERT PASYJNY wydarzenie FB

Koncert Pasyjny Koncert Pasyjny Koncert Pasyjny Koncert Pasyjny Koncert Pasyjny Koncert Pasyjny Koncert Pasyjny Koncert Pasyjny Koncert Pasyjny Koncert Pasyjny Koncert Pasyjny Koncert Pasyjny Koncert Pasyjny