Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

« 2015

Repertuar na czerwiec 2016

2017 »

18 VI 2016 sobota

godzina 16:00

sala koncertowa

40 lat Towarzystwa Muzycznego w Częstochowie

18 VI 2016 sobota, godzina 16:00, sala koncertowa

sala koncertowa

40 lat Towarzystwa Muzycznego w Częstochowie

ARCHIWUM
40 lat Towarzystwa Muzycznego w Częstochowie
Koncert JubileuszowyAleksandra Szwejkowska-Belica - skrzypce
Cezary Sanecki - fortepian
Zespół Sokół Orkestar
Uczniowie Społecznych Ognisk MuzycznychOrganizator: Towarzystwo Muzyczne w Częstochowie