Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

« 2014

Repertuar na październik 2015

2016 »

dzisiejsza data: 8 grudzień 2021 (środa)

23 X 2015 piątek

godzina 13:00

sala koncertowa

Święto Terenowych Organów Administracji Wojskowej

23 X 2015 piątek, godzina 13:00, sala koncertowa

sala koncertowa

Święto Terenowych Organów Administracji Wojskowej

ARCHIWUM
III Święto Terenowych Organów Administracji Wojskowej


Organizator: Wojskowa Komisja Uzupełnień w Częstochowie