Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

« 2015

Repertuar na marzec 2016

2017 »

dzisiejsza data: 15 czerwiec 2024 (sobota)

16 III 2016 środa

godzina 18:50

sala kameralna

Akademicki Koncert Kameralny

16 III 2016 środa, godzina 18:50, sala kameralna

sala kameralna

Akademicki Koncert Kameralny

ARCHIWUM
Akademicki Koncert Kameralny


KONCERT: Valentina Vadoklienė - sopran, Irena Pečiūrienė - fortepian, Dainora Sugintienė - skrzypce, Vytautas Tetenskas - birbynė
                     (Wydział Sztuk, Uniwersytet w Kłajpedzie, Litwa)
                     program: Balys Dvarionas, Juozas Gruodis, Vuyautas Klova, Aleksandras Kačanauskas, Mikas Petrauskas, Chaimas Potašinskas,
WYSTAWA: Marcin Wieczorek
WYKŁAD: dr hab. Adam Regiewicz, prof. AJD (Instytut Filologii Polskiej AJD)


Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny