Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

« 2011

Repertuar na grudzień 2012

2013 »

13 XII 2012 czwartek

godzina 09:00

sala koncertow

13 XII 2012 czwartek, godzina 09:00, sala koncertow

sala koncertow

"FEEL HARMONY - poczuj klimat" - koncerty szkolne

ARCHIWUM

godzina 9.00 i 10.30

FEEL HARMONY - poczuj klimat!

„Muzyczne tło”

Zaprezentujemy kompozycje będące tłem muzycznym do obrazów i zdarzeń scenicznych. Głównymi aktorami tego koncertu będą uczniowie Społecznej Szkoły Baletowej w Częstochowie.

Koncerty przygotowuje i prowadzi Magdalena Mirowska