Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

« 2014

Repertuar na wrzesień 2015

2016 »

dzisiejsza data: 4 kwiecień 2020 (sobota)

5 IX 2015 sobota

godzina 18:00

sala koncertowa

Częstochowskie Dożynki 2015

5 IX 2015 sobota, godzina 18:00, sala koncertowa

sala koncertowa

Częstochowskie Dożynki 2015

ARCHIWUM
Częstochowskie Dożynki 2015