Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

« 2014

Repertuar na kwiecień 2015

2016 »

dzisiejsza data: 24 maj 2022 (wtorek)

12 IV 2015 niedziela

godzina 17:30

sala koncertowa

Don Giovanni

12 IV 2015 niedziela, godzina 17:30, sala koncertowa

sala koncertowa

Don Giovanni

ARCHIWUM
Wolfgang Amadeus Mozart
DON GIOVANNI

Opera w 2 aktach

Soliści, Chór i Orkiestra Opery Śląskiej w Bytomiu pod Dyrekcją Krzysztofa Dziewięckiego

Spektakl w oryginalnej wersji językowej z wyświetlanym tłumaczeniem
oraz komentarzami Wiesława Ochmana
przed każdą sceną

Czas trwania: 3 godz. 10 min z jedną przerwą

Don Giovanniego napisał Mozart na zamówienie opery w Pradze, gdzie poprzednio przyjęto entuzjastycznie jego Wesele Figara. Termin był bardzo krótki, toteż Mozart w Wiedniu naszkicował tylko zamówione dzieło i wraz z librecistą Lorenzem de Ponte przyjechał do Pragi, by tam według ówczesnych zwyczajów komponować dalej już w trakcie przygotowań do premiery. Don Giovanni został gorąco przyjęty przez praską publiczność jednak dopiero po śmierci Mozarta kolejne pokolenia uznały tę operę za jedno z największych arcydzieł w światowej literaturze.

Trudno wskazać w Don Giovannim fragmentów najpiękniejszych - trzeba by właściwie wymieniać o kolei wszystkie sceny opery, jest ona bowiem w całości doskonała. Można co najwyżej wybierać fragmenty najbardziej popularne lub te, które dla rozwoju akcji mają największe znaczenie.Najbardziej podziwu godną cechą muzyki Don Giovanniego jest wspaniałe oddanie osobliwej, bardziej chyba szekspirowskiej niż molierowskiej atmosfery dzieła, w którym łączą się przedziwne elementy lekkiej, pogodnej komedii z właściwym nurtem akcji pełnej dramatycznego napięcia, grozy i tragizmu.
Don Giovanni Don Giovanni Don Giovanni Don Giovanni Don Giovanni Don Giovanni Don Giovanni Don Giovanni Don Giovanni Don Giovanni Don Giovanni Don Giovanni Don Giovanni Don Giovanni Don Giovanni Don Giovanni Don Giovanni Don Giovanni Don Giovanni Don Giovanni