Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

« 2013

Repertuar na grudzień 2014

2015 »

9 XII 2014 wtorek

godzina 17:00

sala koncertowa

Koncert charytatywny

9 XII 2014 wtorek, godzina 17:00, sala koncertowa

sala koncertowa

Koncert charytatywny

ARCHIWUMKoncert charytatywny

Organizator: Fundacja Chrześcijańska "ADULLAM"