Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

« 2013

Repertuar na listopad 2014

2015 »

9 XI 2014 niedziela

godzina 18:00

sala koncertowa

Stop wypadkom!

9 XI 2014 niedziela, godzina 18:00, sala koncertowa

sala koncertowa

Stop wypadkom!

ARCHIWUMStop wypadkom!

Organizator: Ośrodek Promocji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego