Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

« 2013

Repertuar na październik 2014

2015 »

dzisiejsza data: 7 kwiecień 2020 (wtorek)

21 X 2014 wtorek

godzina 17:00

sala koncertowa

Rezerwacja sali

21 X 2014 wtorek, godzina 17:00, sala koncertowa

sala koncertowa

Rezerwacja sali

ARCHIWUMKoncert organizowany przez Urząd Miasta