Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

« 2013

Repertuar na wrzesień 2014

2015 »

16 IX 2014 wtorek

godzina 00:00

sala koncertowa

57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

16 IX 2014 wtorek, godzina 00:00, sala koncertowa

sala koncertowa

57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

ARCHIWUM57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego


Organizator: Akademia im. Jana Długosza Wydział Matematyczno-Przyrodniczy