Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

« 2013

Repertuar na maj 2014

2015 »

dzisiejsza data: 19 wrzesień 2020 (sobota)

1 V 2014 czwartek

godzina 19:00

Z muzyką dookoła Europy

1 V 2014 czwartek, godzina 19:00,

Z muzyką dookoła Europy

ARCHIWUM

Plac Biegańskiego


PIKNIK EUROPEJSKI z okazji 10. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej

Z muzyką dookoła Europy


Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej
Chór Filharmonii Częstochowskiej COLLEGIUM CANTORUM
Adam Klocek - dyrygent
Janusz Siadlak - przygotowanie chóru

W programie muzyka z różnych zakątków Europy


Organizator: Urząd Miasta Częstochowy


Z muzyką dookoła Europy Z muzyką dookoła Europy Z muzyką dookoła Europy Z muzyką dookoła Europy Z muzyką dookoła Europy Z muzyką dookoła Europy Z muzyką dookoła Europy Z muzyką dookoła Europy Z muzyką dookoła Europy Z muzyką dookoła Europy Z muzyką dookoła Europy Z muzyką dookoła Europy Z muzyką dookoła Europy Z muzyką dookoła Europy