Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

« 2013

Repertuar na kwiecień 2014

2015 »

12 IV 2014 sobota

godzina 19:00

sala koncertowa

Dzieci bezpieczne na drodze

12 IV 2014 sobota, godzina 19:00, sala koncertowa

sala koncertowa

Dzieci bezpieczne na drodze

ARCHIWUM



Stop wypadkom. Dzieci bezpieczne na drodze

Organizator: Ośrodek Promocji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego