Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

« 2013

Repertuar na styczeń 2014

2015 »

dzisiejsza data: 4 czerwiec 2020 (czwartek)

9 I 2014 czwartek

godzina 19:00

Wernisaż wystawy Edwarda Gałustowa

9 I 2014 czwartek, godzina 19:00,

Wernisaż wystawy Edwarda Gałustowa

ARCHIWUM

 

Wernisaż wystawy malarstwa Edwarda Gałustowa
Metamorfozy ornamentu VI

Edward Gałustow urodził się w Armenii. Obecnie mieszka i tworzy w Witebsku na Białorusi oraz w Polsce. Absolwent Wydziału Malarstwa i Grafiki Uniwersytetu Witebskiego. Jego domeną jest malarstwo sztalugowe, grafika oraz tkactwo ręczne. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków. Członek Towarzystwa Artystów Polskich na Białorusi.Członek Stowarzyszenia Artystycznego Integracji Europejskiej SAIE w Szczecinie.
Uczestnik wielu konkursów, biennale i triennale w Polsce, Rosji i na Białorusi. W 2008 r. otrzymał Medal Srebrny „Labor Omnia Vincit”. Prace eksponowane na wystawach zbiorowych na Węgrzech, w Niemczech,
we Włoszech, w Holandii, na Słowacji, w Austrii, Rosji, na Ukrainie, w Gruzji, w Polsce i na Białorusi. Uczestnik wielu międzynarodowych plenerów malarskich, m.in.: w Polsce, we Włoszech, na Węgrzech i w Gruzji.
Prace znajdują się w zbiorach prywatnych i muzealnych w krajach, gdzie organizowane były wystawy i plenery, w których uczestniczył oraz we Francji, w Rosji, w USA, Kanadzie i w Holandii.

 

Wstęp za okazaniem zaproszenia 

Wernisaż wystawy Edwarda Gałustowa Wernisaż wystawy Edwarda Gałustowa Wernisaż wystawy Edwarda Gałustowa Wernisaż wystawy Edwarda Gałustowa Wernisaż wystawy Edwarda Gałustowa Wernisaż wystawy Edwarda Gałustowa Wernisaż wystawy Edwarda Gałustowa Wernisaż wystawy Edwarda Gałustowa Wernisaż wystawy Edwarda Gałustowa Wernisaż wystawy Edwarda Gałustowa Wernisaż wystawy Edwarda Gałustowa Wernisaż wystawy Edwarda Gałustowa Wernisaż wystawy Edwarda Gałustowa Wernisaż wystawy Edwarda Gałustowa Wernisaż wystawy Edwarda Gałustowa Wernisaż wystawy Edwarda Gałustowa Wernisaż wystawy Edwarda Gałustowa