Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

« 2013

Repertuar na maj 2014

2015 »

24 V 2014 sobota

godzina 17:00

sala koncertowa

10-lecie Zespołu Artystycznego KONTRA

24 V 2014 sobota, godzina 17:00, sala koncertowa

sala koncertowa

10-lecie Zespołu Artystycznego KONTRA

ARCHIWUMKoncert Galowy
10-lecie Zespołu Artystycznego KONTRA


Organizator: Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej AKORD