Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

« 2023

Repertuar na marzec 2024

2025 »

dzisiejsza data: 19 lipiec 2024 (piątek)

18 III 2024 poniedziałek

godzina 8:30 9:30 10:30 11:30

sala kameralna

Filharmonia Dzieciom / 18-22 marca

18 III 2024 poniedziałek, godzina 8:30 9:30 10:30 11:30, sala kameralna

sala kameralna

Filharmonia Dzieciom / 18-22 marca

ARCHIWUM

Audycje umuzykalniające dla dzieci w wieku przedszkolnym i I-III klas szkół podstawowych.

Muzyczne kolorowanki-zgadywanki

Milena Szczukiecka - flet
Janusz Piątek - wiolonczela
Beata Ciemny / Jacek Stawiarski - fortepian
Uczniowie Jasnogórskiej Szkoły Muzycznej
Dariusz Madejski - prowadzenie
Magdalena Mirowska - przygotowanie

W marcu muzyka zabierze nas w pełen tajemnic świat przyrody


Terminy audycji: 18, 19, 20, 21, 22 MARCA 2024; godz. 8:30, 9:30, 10:30, 11:30

Obowiązują zapisy: Impresariat Filharmonii - tel. 34 324 18 54, e-mail impresariat@filharmonia.com.pl

fot. Agnieszka Małasiewicz

Filharmonia Dzieciom / 18-22 marca Filharmonia Dzieciom / 18-22 marca Filharmonia Dzieciom / 18-22 marca Filharmonia Dzieciom / 18-22 marca Filharmonia Dzieciom / 18-22 marca Filharmonia Dzieciom / 18-22 marca Filharmonia Dzieciom / 18-22 marca Filharmonia Dzieciom / 18-22 marca Filharmonia Dzieciom / 18-22 marca Filharmonia Dzieciom / 18-22 marca Filharmonia Dzieciom / 18-22 marca Filharmonia Dzieciom / 18-22 marca Filharmonia Dzieciom / 18-22 marca Filharmonia Dzieciom / 18-22 marca Filharmonia Dzieciom / 18-22 marca Filharmonia Dzieciom / 18-22 marca Filharmonia Dzieciom / 18-22 marca Filharmonia Dzieciom / 18-22 marca Filharmonia Dzieciom / 18-22 marca Filharmonia Dzieciom / 18-22 marca Filharmonia Dzieciom / 18-22 marca Filharmonia Dzieciom / 18-22 marca Filharmonia Dzieciom / 18-22 marca Filharmonia Dzieciom / 18-22 marca Filharmonia Dzieciom / 18-22 marca Filharmonia Dzieciom / 18-22 marca Filharmonia Dzieciom / 18-22 marca Filharmonia Dzieciom / 18-22 marca Filharmonia Dzieciom / 18-22 marca Filharmonia Dzieciom / 18-22 marca Filharmonia Dzieciom / 18-22 marca Filharmonia Dzieciom / 18-22 marca Filharmonia Dzieciom / 18-22 marca Filharmonia Dzieciom / 18-22 marca Filharmonia Dzieciom / 18-22 marca Filharmonia Dzieciom / 18-22 marca Filharmonia Dzieciom / 18-22 marca Filharmonia Dzieciom / 18-22 marca Filharmonia Dzieciom / 18-22 marca Filharmonia Dzieciom / 18-22 marca Filharmonia Dzieciom / 18-22 marca Filharmonia Dzieciom / 18-22 marca Filharmonia Dzieciom / 18-22 marca Filharmonia Dzieciom / 18-22 marca