Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

« 2021

Repertuar na październik 2022

2023 »

dzisiejsza data: 18 czerwiec 2024 (wtorek)

2 X 2022 niedziela

godzina 17:00 18:00

Kościół Ewangelicki i Cerkiew

Trzy muzyczne oblicza wiary

2 X 2022 niedziela, godzina 17:00 18:00, Kościół Ewangelicki i Cerkiew

Kościół Ewangelicki i Cerkiew

Trzy muzyczne oblicza wiary

ARCHIWUM

Chór Filharmonii Częstochowskiej Collegium Cantorum
Janusz Siadlak – dyrygent

organizator: Instytut Rozwoju Sztuki, współorganizator: Filharmonia Częstochowska

wstęp wolny


Twórca reformacji - Marcin Luter - uprawiał muzykę od najmłodszych lat. Jako dziecko był członkiem chóru chłopięcego w tym samym Eisenach, gdzie za niemal dwa stulecia miał przyjść na świat najwybitniejszy kompozytor związany z protestantyzmem – Johann Sebastian Bach. Sam mówił: „Dzięki muzyce zapomina się o gniewie (…). Muzyka jest najskuteczniejszym balsamem, co uspokaja, rozwesela i ożywia serca tych, którzy smucą się i cierpią.”

W programie znajdą się dzieła Wacława z Szamotuł (ok. 1524 – ok. 1560), jednego z najznakomitszych twórców polskiego renesansu. Niewiele jego dzieł się zachowało, ale te, które pozostały, świadczą, że był twórcą wybitnym – nie brak głosów, że jednym z najwybitniejszych w historii polskiej muzyki.

Również z kalwińskiego kręgu wywodził się Cyprian Bazylik z Sieradza (1535 – po 1591), także zarówno kompozytor, jak i człowiek słowa (autor poezji i tłumacz m.in. dzieł Andrzeja Frycza Modrzewskiego), który spotkał się z Wacławem z Szamotuł na wileńskim dworze Mikołaja Radziwiłła. Jego utworów zachowało się również niedużo, a wszystkie jego utwory – pieśni i psalmy – są wyłącznie po polsku.

Śpiew cerkiewny stanowi oryginalny i niezwykle wysublimowany rozdział w historii europejskiej kultury muzycznej, a życie Cerkwi jest niemożliwe bez śpiewu cerkiewnego. Jest on nieodłączną częścią wiary, jako narzędzie wychwalania Boga. Do tego owiana aurą tajemniczości, prawie nietknięta często zamknięta w murach świątyń i monasterów tworzy odrębny świat - świat sztuki wielkiej, zachwycającą bogactwem swych form, brzmień, intensywnością nastrojów.

W cerkwi głos ludzki jest jedyną dozwoloną muzyką, a przyczyn niestosowania muzyki instrumentalnej upatruje się zazwyczaj w jasno wyrażonym w Kościele wschodnim (a początkowo także zachodnim) dążeniu do ascetyzmu.

W koncercie cerkiewnym zaprezentowane zostaną dzieła zarówno ukraińskie, jak i polskie a wśród kompozytorów, których utwory znajdą się w programie będą: Krzysztof Penderecki, Romuald Twardowski, Krzysztof Meyer


“Trzy muzyczne oblicza wiary” to koncerty muzyki sakralnej w trzech odsłonach: katolickiej, cerkiewnej oraz protestanckiej. W każdym odłamie chrześcijaństwa śpiew chóralny jest niezwykle ważnym elementem obrzędów modlitwy, jednak wyraźnie zarysowane są różnice. Projekt “Trzy muzyczne oblicza wiary - sakralna muzyka nurtów chrześcijaństwa" to przede wszystkim artystyczny wyraz tych różnic i pochwała ekumenizmu - również do poszukiwania porozumienia dzięki muzyce, która stanowi podstawę liturgii w każdym z odłamów.

Ekumenizm, działalność na rzecz pojednania chrześcijan, to dialog różnych wyznań, próba wzajemnego zrozumienia i porozumienia. W projekcie “Trzy muzyczne oblicza wiary - sakralna muzyka nurtów chrześcijaństwa” Instytut Rozwoju Sztuki zwraca uwagę przede wszystkim uwagę na wielki dorobek polskich kompozytorów z zakresu muzyki sakralnej - wielcy twórcy często nie ograniczali się do tworzenia muzyki zgodnej z jednym z odłamów chrześcijaństwa sięgając po tradycje wielu. Przykładem może być tu Krzysztof Penderecki, którego wszechstronność namawiała do eksplorowania różnych terenów muzyki sakralnej. I do tej eksploracji zachęcać chcemy odbiorców koncertów. Koncerty mają na celu poszukiwanie zarówno różnic jak i podobieństw w twórczości każdego z odłamów wiary, eksplorację tradycji i nowoczesności, poznawanie twórczości kompozytorów dawnych i współczesnych. To przenikanie się stylów i czasów nawiązuje do przenikania się wiary - wszystkie przecież są częścią chrześcijaństwa, a różnic jest w niej mniej, aniżeli części wspólnych. Do wyrażania poprzez muzykę tej wspólnoty organizatorzy będą dążyć.

Na projekt składają się 3 koncerty realizowane przez śpiewaków Chóru Collegium Cantorum pod dyrekcją Janusza Siadlaka. Każdy z koncertów zrealizowany zostanie w innej świątyni - w Bazylice Jasnogórskiej, oraz w Kościele ewangelicko-augsburskim i Cerkwi Matki Boskiej Częstochowskiej. Trzy piękne zabytki, w których zabrzmi ich rodzima muzyka.

Interesującym jest fakt połączenia dwóch koncertów - w Cerkwi i Kościele Ewangelickim w niejako jedno wydarzenie. Koncerty realizowane jeden po drugim połączony będzie z przejściem publiczności i artystów między Świątyniami.

Będzie to jeszcze lepsza okazja by bezpośrednio porównać muzykę wybrzmiewającą w dwóch odrębnych odłamach wiary.

fot. Paweł Burda

Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary