Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

« 2021

Repertuar na wrzesień 2022

2023 »

dzisiejsza data: 19 lipiec 2024 (piątek)

21 IX 2022 środa

godzina 18:30

Opera i Filharmonia Podlaska

41. MFMC Hajnówka 2022

21 IX 2022 środa, godzina 18:30, Opera i Filharmonia Podlaska

Opera i Filharmonia Podlaska

41. MFMC Hajnówka 2022

ARCHIWUM

41. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej HAJNÓWKA 2022

Chór Filharmonii Częstochowskiej Collegium Cantorum
Janusz Siadlak – dyrygent


Chór wystąpi podczas Koncertu Inauguracyjnego "Polska i Ukraina w muzyce cerkiewnej".