Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

« 2021

Repertuar na wrzesień 2022

2023 »

dzisiejsza data: 18 czerwiec 2024 (wtorek)

29 IX 2022 czwartek

godzina 17:00

Bazylika Jasnogórska

Trzy muzyczne oblicza wiary

29 IX 2022 czwartek, godzina 17:00, Bazylika Jasnogórska

Bazylika Jasnogórska

Trzy muzyczne oblicza wiary

ARCHIWUM

Chór Filharmonii Częstochowskiej Collegium Cantorum
Janusz Siadlak – dyrygent

W programie nie mogłoby zabraknąć najbliższej nam - Polakom - muzyki katolickiej. Również w tym odłamie chrześcijaństwa muzyka przez wieki była ściśle związana z liturgią. Nie traktowano jej jako dodatek czy urozmaicenie, ale integralną część. W tym koncercie uczestnicy usłyszą cały wachlarz najznakomitszych utworów polskiej muzyki sakralnej: od Mikołaja Zieleńskiego, przez Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, Moniuszkę, aż po Góreckiego, Łukaszewskiego i Pendereckiego.

organizator: Instytut Rozwoju Sztuki, współorganizator: Filharmonia Częstochowska

wstęp wolny


“Trzy muzyczne oblicza wiary” to koncerty muzyki sakralnej w trzech odsłonach: katolickiej, cerkiewnej oraz protestanckiej. W każdym odłamie chrześcijaństwa śpiew chóralny jest niezwykle ważnym elementem obrzędów modlitwy, jednak wyraźnie zarysowane są różnice. Projekt “Trzy muzyczne oblicza wiary - sakralna muzyka nurtów chrześcijaństwa" to przede wszystkim artystyczny wyraz tych różnic i pochwała ekumenizmu - również do poszukiwania porozumienia dzięki muzyce, która stanowi podstawę liturgii w każdym z odłamów.

Ekumenizm, działalność na rzecz pojednania chrześcijan, to dialog różnych wyznań, próba wzajemnego zrozumienia i porozumienia. W projekcie “Trzy muzyczne oblicza wiary - sakralna muzyka nurtów chrześcijaństwa” Instytut Rozwoju Sztuki zwraca uwagę przede wszystkim uwagę na wielki dorobek polskich kompozytorów z zakresu muzyki sakralnej - wielcy twórcy często nie ograniczali się do tworzenia muzyki zgodnej z jednym z odłamów chrześcijaństwa sięgając po tradycje wielu. Przykładem może być tu Krzysztof Penderecki, którego wszechstronność namawiała do eksplorowania różnych terenów muzyki sakralnej. I do tej eksploracji zachęcać chcemy odbiorców koncertów. Koncerty mają na celu poszukiwanie zarówno różnic jak i podobieństw w twórczości każdego z odłamów wiary, eksplorację tradycji i nowoczesności, poznawanie twórczości kompozytorów dawnych i współczesnych. To przenikanie się stylów i czasów nawiązuje do przenikania się wiary - wszystkie przecież są częścią chrześcijaństwa, a różnic jest w niej mniej, aniżeli części wspólnych. Do wyrażania poprzez muzykę tej wspólnoty organizatorzy będą dążyć.

Na projekt składają się 3 koncerty realizowane przez śpiewaków Chóru Collegium Cantorum pod dyrekcją Janusza Siadlaka. Każdy z koncertów zrealizowany zostanie w innej świątyni - w Bazylice Jasnogórskiej, oraz w Kościele ewangelicko-augsburskim i Cerkwi Matki Boskiej Częstochowskiej. Trzy piękne zabytki, w których zabrzmi ich rodzima muzyka.

Interesującym jest fakt połączenia dwóch koncertów - w Cerkwi i Kościele Ewangelickim w niejako jedno wydarzenie. Koncerty realizowane jeden po drugim połączony będzie z przejściem publiczności i artystów między Świątyniami.

Będzie to jeszcze lepsza okazja by bezpośrednio porównać muzykę wybrzmiewającą w dwóch odrębnych odłamach wiary.

fot. Paweł Burda

Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary Trzy muzyczne oblicza wiary