Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

« 2021

Repertuar na październik 2022

2023 »

dzisiejsza data: 18 czerwiec 2024 (wtorek)

14 X 2022 piątek

godzina 19:00

sala koncertowa

Tajemnice Londynu

14 X 2022 piątek, godzina 19:00, sala koncertowa

sala koncertowa

Tajemnice Londynu

ARCHIWUM

Koncert pamięci Królowej Elżbiety II

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej
Milan Drake – wiolonczela
Adam Klocek – dyrygent

Edward Elgar – Koncert wiolonczelowy e-moll op. 85
Edward Elgar – Enigma variationis op. 36
Edward Elgar – Pomp and circumstance op. 39 


Wieczorem 21 października 1898 roku Edward Elgar, po męczącym dniu nauczania, usiadł do fortepianu. Trochę od niechcenia zagrał wymyśloną melodię, która zwróciła uwagę jego żony. Zachęcony przez nią zaczął improwizować opisując jego przyjaciół i wplatając w muzykę ich charak-terystyczne cechy. Odgadywanie, która improwizacja jest portretem której postaci, stało się nie tylko świetną zabawą ale i tytułową enigmą. 
Milan Drake to urodzony we Frankfurcie młody wiolonczelista zdobywający uznanie jako wybitny solista rozpoczynający niezwykłą karierę.

fot. Łukasz Kolewiński

Tajemnice Londynu Tajemnice Londynu Tajemnice Londynu Tajemnice Londynu Tajemnice Londynu Tajemnice Londynu Tajemnice Londynu Tajemnice Londynu Tajemnice Londynu Tajemnice Londynu Tajemnice Londynu Tajemnice Londynu Tajemnice Londynu Tajemnice Londynu Tajemnice Londynu Tajemnice Londynu Tajemnice Londynu Tajemnice Londynu Tajemnice Londynu Tajemnice Londynu Tajemnice Londynu Tajemnice Londynu Tajemnice Londynu Tajemnice Londynu Tajemnice Londynu Tajemnice Londynu Tajemnice Londynu Tajemnice Londynu Tajemnice Londynu Tajemnice Londynu Tajemnice Londynu Tajemnice Londynu Tajemnice Londynu Tajemnice Londynu Tajemnice Londynu Tajemnice Londynu Tajemnice Londynu Tajemnice Londynu Tajemnice Londynu Tajemnice Londynu Tajemnice Londynu Tajemnice Londynu Tajemnice Londynu Tajemnice Londynu Tajemnice Londynu Tajemnice Londynu Tajemnice Londynu Tajemnice Londynu Tajemnice Londynu Tajemnice Londynu Tajemnice Londynu Tajemnice Londynu Tajemnice Londynu Tajemnice Londynu Tajemnice Londynu Tajemnice Londynu Tajemnice Londynu Tajemnice Londynu Tajemnice Londynu Tajemnice Londynu Tajemnice Londynu Tajemnice Londynu Tajemnice Londynu Tajemnice Londynu Tajemnice Londynu Tajemnice Londynu Tajemnice Londynu Tajemnice Londynu Tajemnice Londynu Tajemnice Londynu Tajemnice Londynu Tajemnice Londynu