Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

« 2012

Repertuar na grudzień 2013

2014 »

dzisiejsza data: 24 maj 2022 (wtorek)

18 XII 2013 środa

godzina 19:00

sala kameralna

Akademicki Koncert Kameralny

18 XII 2013 środa, godzina 19:00, sala kameralna

sala kameralna

Akademicki Koncert Kameralny

ARCHIWUMAkademicki Koncert Kameralny

Koncert
Kupiński Guitar Duo
Ewa Jabłczyńska, Dariusz Kupiński

program: G. Gershwin, S. Assad, D. Bogdanović

Wykład
dr Rafał Miedziński (Instytut Fizyki AJD)

Wystawa
Magdalena Snarska, prof. AJD


Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny