Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

« 2021

Repertuar na maj 2022

2023 »

dzisiejsza data: 24 maj 2022 (wtorek)

7 V 2022 sobota

godzina 17:00

sala koncertowa

Koncert charytatywny dla Ukrainy

7 V 2022 sobota, godzina 17:00, sala koncertowa

sala koncertowa

Koncert charytatywny dla Ukrainy

ARCHIWUM

Więc chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko

organizator: Częstochowska Szkoła Suzuki


Wstęp do Filharmonii na godzinę przed koncertem za dowolną kwotą wsparcia zbiórki nr 2022/1707/KS

Zbiórkę pieniędzy przeprowadzi "Komitet Społeczny Częstochowska Szkoła Suzuki dla Ukrainy" nr zbiórki 2022/1707/KS nazwa zbiórki WSPARCIE FINANSOWE METODY SUZUKI DLA UKRAINY, cel zbiórki: wsparcie finansowe dla członków i rodzin członków Narodowego Stowarzyszenia Suzuki na Ukrainie.


W sobotę 07.05.2022 w godzinie 17.00 w Filharmonii Częstochowskiej będzie miał miejsce niecodzienny koncert „WIĘC CHODŹ POMALUJ MÓJ ŚWIAT NA ŻÓŁTO I NA NIEBIESKO” którego organizatorem jest Częstochowska Szkoła Suzuki i jej dyrektor Maria Magdalena Rogowska. Ponad 100 młodych skrzypków i wiolonczelistów oraz ich nauczyciele ze Szkół Suzuki z Częstochowy, Tarnowskich Gór, Zabrza, Bielska - Białej, Katowic, Kalisza, Łodzi, Oleśnicy, Opola, Olkusza, Świdnicy i Wrocławia zagrają charytatywnie włączając się w zbiórkę funduszy na pomoc Ukrainie.

Koncert odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka, oraz dzięki wsparciu częstochowskich firm: DRABPOL, TECHNOPOL, NOWODVORSKI LIGHTING oraz przy zaangażowaniu ROTARY CZĘSTOCHOWA i KANCELARI PRAWNEJ ŻELASKO I PARTNERZY.

Metoda Języka Ojczystego (zwana inaczej Metodą Suzuki) którą gry na skrzypcach i innych instrumentach uczone są dzieci już od 3 roku życia powstała w latach 30-tych w Japonii. Autorem całego systemu filozoficzno-pedagogicznego o tej samej nazwie jest skrzypek i pedagog Shinichi Suzuki (1898-1998) założycie słynnego Instytutu Kształcenia Talentu.

Celem nauczania Metodą Języka Ojczystego jest wszechstronny rozwój dziecka, uwrażliwienie na piękno, budowanie poczucia własnej wartości. Zgodnie z jej głównym założeniem, że każdy może być uczony tą metodą, w nauczaniu chodzi o zdobywanie umiejętności i o ich rozwijanie, a nie o efekt końcowy w postaci doskonale koncertującego artysty muzyka. Zgodnie z opisanymi wcześniej założeniami dzieci przyjmowane są do szkoły bez żadnych testów, które miałyby sprawdzić ich ewentualne zdolności czy umiejętności. Nigdy nie należy zmuszać dziecka do ćwiczenia. Motywacją dla niego ma być traktowanie muzykowania jako zabawy i spędzanie czasu z rodzicem, nauczycielem innymi dziećmi. Zajęcia odbywają się na całym świecie w jednakowym systemie i obejmują lekcje indywidualne, grupowe, warsztaty krajowe i międzynarodowe.

Takie same szkoły funkcjonowały jeszcze niedawno na Ukrainie. Podczas koncertu będzie można wrzucać dowolne kwoty do puszek, a celem zbiórki publicznej nr 2022/1707/KS jest wsparcie finansowe dla członków i rodzin członków  Narodowego Stowarzyszenia Suzuki na Ukrainie.

źródło: materiały organizatora

źródło: materiały organizatora