Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

« 2021

Repertuar na maj 2022

2023 »

dzisiejsza data: 24 maj 2022 (wtorek)

11 V 2022 środa

godzina 18:50

sala kameralna

Akademicki Koncert Kameralny

11 V 2022 środa, godzina 18:50, sala kameralna

sala kameralna

Akademicki Koncert Kameralny

ARCHIWUM

WYSTAWA: Jakub Jakubowski (Katedra Malarstwa UJD)

WYKŁAD: prof. dr hab. Janusz Zuziak (Katedra Nauk o Bezpieczeństwie UJD)
Polska i Ukraina w planach federacyjnych Józefa Piłsudskiego

KONCERT: Julija Sadaunykaite - fortepian (Akademia Muzyczna - Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie

Messiaen - "La Premiere Communion de la Vierge" (z: "Vingt Regards Sur L'Enfant Jesus)
Debussy - Preludia nr nr 2, 7, 10, 24

Rachmaninow - II Sonata Fortepianowa b-moll op. 36 (druga redakcja)

fot. Agnieszka Małasiewicz

Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny