Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

« 2020

Repertuar na grudzień 2021

2022 »

7 XII 2021 wtorek

godzina 19:00

sala kameralna

Polska liryka chóralna

7 XII 2021 wtorek, godzina 19:00, sala kameralna

sala kameralna

Polska liryka chóralna

ARCHIWUM

Chór Filharmonii Częstochowskiej Collegium Cantorum
Janusz Siadlak - dyrygent
Marek Ślosarski - recytacje


Ko­chasz ty dom, ro­dzin­ny dom,
Co w let­nią noc, skroś srebr­nej mgły,
Szu­mem swych lip wtó­rzy twym snom,
A ci­szą swą koi twe łzy?

Ko­chasz ty dom, ten sta­ry dach,
Co pra­wi baśń o daw­nych dniach,
Omsza­łych wrót ro­dzin­ny próg,
Co wita cię z cier­nio­wych dróg?
(„Pieśń o domu” - M. Konopnicka - fragment)

Zanurzmy się w słowach wielkich poetów oplecionych dźwiękami polskich kompozytorów. Przenieśmy się razem do świata, gdzie słowo i dźwięk zabrać nas mogą w najgłębsze zakamarki duszy. Poezja to bowiem emocje ubrane w słowa - emocje dla każdego inne, unikatowe i niepowtarzalne. Liryczny nastrój tego jesiennego wieczoru bez wątpienia zapewni publiczności wyjątkowe przeżycia - przepiękne teksty największych mistrzów pióra - Mickiewicza czy Kochanowskiego – zabrzmią muzycznie ubrane przez najlepszych polskich kompozytorów. Ro połączenie idealne, w szczególny sposób trafiające do serc słuchaczy. „Polska liryka chóralna” to spektakl muzyczny, którego dominantą będzie polska liryka chóralna opleciona poezją polską wybitnych pisarzy. W programie znajdą się utwory docenianych kompozytorów XX wieku oraz przedstawione przez aktorów wiersze wielkich polskich twórców. Wykonawcami koncertów będzie Chór Filharmonii Częstochowskiej Collegium Cantorum pod dyrekcją Janusza Siadlaka oraz aktor Marek Ślosarski.

Bezpłatne wejściówki do odbioru w Kasie Filharmonii Częstochowskiej od 30 listopada 2021.

Organizator: Instytut Rozwoju Sztuki
Współorganizator: Filharmonia Częstochowska Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

fot. Helena Siadlak

Polska liryka chóralna Polska liryka chóralna Polska liryka chóralna Polska liryka chóralna Polska liryka chóralna Polska liryka chóralna Polska liryka chóralna Polska liryka chóralna Polska liryka chóralna Polska liryka chóralna Polska liryka chóralna Polska liryka chóralna Polska liryka chóralna Polska liryka chóralna Polska liryka chóralna Polska liryka chóralna