Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

« 2012

Repertuar na grudzień 2013

2014 »

dzisiejsza data: 24 maj 2022 (wtorek)

13 XII 2013 piątek

godzina 19:00

sala koncertowa

Koncert Instytutu Muzyki Akademii im. Jana Długosza

13 XII 2013 piątek, godzina 19:00, sala koncertowa

sala koncertowa

Koncert Instytutu Muzyki Akademii im. Jana Długosza

ARCHIWUMKoncert Instytutu Muzyki Akademii im. Jana Długosza


The concert is dedicated to Mr. Heinrich Alt, AJD Honorary Professor
Koncert został zadedykowany Profesorowi Honorowemu AJD Heinrichowi Altowi


Część I


  • Ludwig van Beethoven - IV Koncert fortepianowy G-dur op. 58
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej
Barbara Karaśkiewicz - fortepian
Monika Wolińska - dyrygent

  • Bohuslav Martinu - Koncert podwójny na dwie orkiestry smyczkowe, fortepian i kotły
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej
Robert Gawroński - fortepian
Andrzej Michalak - kotły
Monika Wolińska - dyrygent

Część II

  • Lesław Podolski - Kolędy na chór i orkiestrę symfoniczną
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej
Chór Instytutu Muzyki AJD
Lesław Podolski - dyrygent
Koncert Instytutu Muzyki Akademii im. Jana Długosza Koncert Instytutu Muzyki Akademii im. Jana Długosza Koncert Instytutu Muzyki Akademii im. Jana Długosza Koncert Instytutu Muzyki Akademii im. Jana Długosza Koncert Instytutu Muzyki Akademii im. Jana Długosza Koncert Instytutu Muzyki Akademii im. Jana Długosza Koncert Instytutu Muzyki Akademii im. Jana Długosza Koncert Instytutu Muzyki Akademii im. Jana Długosza Koncert Instytutu Muzyki Akademii im. Jana Długosza Koncert Instytutu Muzyki Akademii im. Jana Długosza Koncert Instytutu Muzyki Akademii im. Jana Długosza Koncert Instytutu Muzyki Akademii im. Jana Długosza Koncert Instytutu Muzyki Akademii im. Jana Długosza Koncert Instytutu Muzyki Akademii im. Jana Długosza Koncert Instytutu Muzyki Akademii im. Jana Długosza Koncert Instytutu Muzyki Akademii im. Jana Długosza Koncert Instytutu Muzyki Akademii im. Jana Długosza Koncert Instytutu Muzyki Akademii im. Jana Długosza Koncert Instytutu Muzyki Akademii im. Jana Długosza Koncert Instytutu Muzyki Akademii im. Jana Długosza