Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

« 2020

Repertuar na styczeń 2021

2022 »

13 I 2021 środa

godzina 18:50

sala koncertowa

Akademicki Koncert Kameralny - PRZENIESIONY

13 I 2021 środa, godzina 18:50, sala koncertowa

sala koncertowa

Akademicki Koncert Kameralny - PRZENIESIONY

ARCHIWUM

Koncert przeniesiony. Poinformujemy Państwa o nowym terminie koncertu.
Bilety i zaproszenia wydane na 28 X 2020 i 18 XI 2020 zachowują swoją ważność.


KONCERT

Amalgalis Duo w składzie: Ewa Grabowska-Lis, Daniel Lis - akordeony (Katedra Muzyki UJD Częstochowa - Akademia Muzyczna im.K.Szymanowskiego w Katowicach)

Bogdan Dowlasz, Maciej Zimka, Mikołaj Majkusiak, Astor Piazzola

WYSTAWA
Katarzyna Winczek (Katedra Grafiki UJD)

WYKŁAD
Czego domaga się obraz

dr hab. Jakub Jakubowski (Katedra Malarstwa UJD)