Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

« 2019

Repertuar na październik 2020

2021 »

dzisiejsza data: 14 maj 2021 (piątek)

28 X 2020 środa

godzina 18:50

sala koncertowa

Akademicki Koncert Kameralny - PRZENIESIONY

28 X 2020 środa, godzina 18:50, sala koncertowa

sala koncertowa

Akademicki Koncert Kameralny - PRZENIESIONY

ARCHIWUM

Koncert przeniesiony na 18 listopada 2020. Bilety i zaproszenia zachowują swoją ważność.


KONCERT

Amalgalis Duo w składzie: Ewa Grabowska-Lis, Daniel Lis - akordeony (Katedra Muzyki UJD Częstochowa - Akademia Muzyczna im.K.Szymanowskiego w Katowicach)

Bogdan Dowlasz, Maciej Zimka, Mikołaj Majkusiak, Astor Piazzola

WYSTAWA
Katarzyna Winczek (Katedra Grafiki UJD)

WYKŁAD
Czego domaga się obraz

dr hab. Jakub Jakubowski (Katedra Malarstwa UJD)