Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

« 2019

Repertuar na październik 2020

2021 »

22 X 2020 czwartek

godzina 18:00

Foyer Filharmonii

Wystawa

22 X 2020 czwartek, godzina 18:00, Foyer Filharmonii

Foyer Filharmonii

Wystawa "Muzyka w malarstwie Elżbiety i Lecha Ledeckich" - PRZENIESIONA

ARCHIWUM

Zgodnie z informacją otrzymaną od Autorów, ze względu na ograniczania wynikające z pandemii wernisaż oraz wystawa odbędą się w innym terminie


Elżbieta Ledecka
Artystka, malarka. Po uzyskaniu dyplomu mgr. sztuki na ASP we Wrocławiu w 1974 (wtedy Wyższa Szkoła Sztuk Pięknych) wraca do Częstochowy i tu rozpoczyna pracę. Malarstwo staje się jej pasją. Zaraz po ukończeniu uczelni tworzy obrazy abstrakcyjne, nawiązuje w nich do muzyki, tańca, do macierzyństwa. Dyplom z malarstwa powstaje jako interpretacja kompozycji Strawińskiego. Szybko wychodzi z tego nurtu i zaczyna tworzyć prace realistyczne w oparciu o impresjonizm. Maluje pejzaże, stojąc w plenerze, nie używa czerni, chwyta ulotne światło, które zmienia się co chwilę, co dzień.
Maluje z przyjemnością kwiaty, na różnych etapach ich rozwoju, chętnie te przekwitające.
Tworzy portrety, poszukując charakteru i wyjątkowego spojrzenia portretowanych. Maluje akty.
W każdym temacie szuka światła, którym buduje swoje obrazy. Dużo podróżuje po świecie, co znajduje odbicie w nowych cyklach malarskich.
Muzyka jest inspiracją wielu obrazów malarki. Czuje ją wszędzie, na sali koncertowej, na łące, nad wodą, wśród ptaków i drzew. Powstają obrazy na temat muzyki, stąd temat obecnej wystawy MUZYKA W MALARSTWIE ELŻBIETY LEDECKIEJ.
Zajmuje się także ceramiką. Jest to jej druga pasja.
Od 1977 należy do ZPAP. Brała udział w wystawach zbiorowych ogólnopolskich i na świecie, w wielu plenerach. Miała 40 wystaw indywidualnych w Polsce i za granicą, w tym w Danii, Niemczech, w Czechach i w USA w Galeriach Nowego Jorku w 2013. Namalowała 1700 obrazów. Jej prace znajdują się w zbiorach prywatnych i państwowych w Polsce, w Niemczech, Danii, we Francji, w Czechach, Słowacji, we Włoszech i w USA, a także Japonii.
Od 1981 do 2001 pracowała jako nauczyciel plastyki w Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta w Częstochowie i w Liceum Plastycznym jako nauczyciel ceramiki i rysunku.
Prowadziła Galerię „Za bramą” oraz Galerię „Bon Art”.
Od 2000 w trzyosobowym zespole, z Magdaleną Kmiecik i z Leszkiem Ledeckim, projektuje wnętrza, witraże i ceramikę.

Lech Ledecki
Artysta, grafik, malarz, ceramik. W 1973 ukończył Wyższą Szkołę Sztuk Pięknych we Wrocławiu w stopniu mgr. sztuki, po czym osiadł w Częstochowie i tu rozpoczął swoją pracę artystyczną.
Początkowe lata związał z Filharmonią. Ówczesny dyrektor Dionizy Krzepczak zaprosił go do współpracy polegającej na projektowania znaków dla Filharmonii. Pierwsze projekty powstały w latach 1974 i 1975 i występowały w formie znaczków do klapy, ale także jako znak firmowy na każdym afiszu, plakacie, na programach w formie drukowanej. Do kolejnych edycji organizowanego przez Filharmonię Częstochowską międzynarodowego Festiwalu Jeunesses Musicales, od 1974 do 1986, tworzył znak firmowy, a także całe opracowanie graficzne (plakaty, afisze, programy) oraz ceramiczną plakietkę. Z Filharmonią współpracował także przy okazji innych festiwali: Skrzypcowego im. Grażyny Bacewicz (lata 1978-1986) oraz Ars Chori (1985 i 1986). Jest autorem okolicznościowego znaczka na 35-lecie Filharmonii.
Opracowany w 1974 dla Filharmonii znak graficzny funkcjonuje do dziś jako podstawa jej logo.
Równolegle cały czas zajmował się malarstwem i ceramiką. Od 1977 należy do ZPAP. Uczestniczy w wystawach w kraju i za granica, w plenerach i wystawach poplenerowych. Sam również jest organizatorem plenerów. Miał 33 wystawy indywidualne malarstwa, w tym: w Polsce, w Niemczech, w Czechach i w Nowym Jorku w 2013. Jego prace znajdują się w zbiorach państwowych i prywatnych, w kraju i na świecie.
Obecna wystawa w Filharmonii nosi tytuł MUZYKA W MALARSTWIE LECHA LEDECKIEGO.
Jego obrazy nigdy nie były w pełni realistyczne. Wypracował swój własny styl, bliski ekspresjonizmowi, zbliżając się do surrealizmu. Jego malarstwo bywa nasycone kolorem, czasami z kolei oszczędnie się w nim porusza, tworząc bardzo nastrojowe kompozycje.