Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

« 2020

Repertuar na październik 2021

2022 »

28 X 2021 czwartek

godzina 19:00

sala koncertowa

Już się nie wstydzę... Adam Szustak OP

28 X 2021 czwartek, godzina 19:00, sala koncertowa

sala koncertowa

Już się nie wstydzę... Adam Szustak OP

Spotkanie przeniesione z 26 października 2020 roku. 

Bilety zachowują ważność.

organizator: Nie-zła firma Sylwia Smoczyńska


Dawno temu na początku ist­nie­nia świata, kiedy wszystko się popsuło scho­wa­li­śmy się w krza­kach. Ze wstydu. Wstydu wła­snego grze­chu, sła­bo­ści i poczu­cia prze­gra­nej. Wstydu, który spra­wia, że cią­gle się boimy osą­dze­nia, odrzu­ce­nia i poka­za­nia światu jacy naprawdę jeste­śmy. Wstydu naszej brzy­doty, naszych pora­żek i poczu­cia bez­sensu. Naj­wyż­sza pora z tym skoń­czyć! Zapra­szam Was do kil­ku­na­stu miast Pol­ski na nie­zwy­kłe spo­tka­nia, na któ­rych pozwo­limy, żeby ogar­nęło nas świa­tło, które wresz­cie pozwoli nam wyjść z cie­nia, z mroku naszego wstydu. Żeby­śmy wresz­cie mogli z podnie­sioną głową spoj­rzeć w twarz ludziom, światu, Panu Bogu i sobie samym. Żeby­śmy mogli wresz­cie powie­dzieć: Już się nie wsty­dzę!

Spo­tka­niom towa­rzy­szyć muzycz­nie będzie zespół w skła­dzie:

Agnieszka Musiał || Jan Smo­czyń­ski || Kamil Siciak

http://bit.ly/jużsięniewstydzeCzęstochowa


źródło: materiały organizatora

Zobacz co jeszcze gramy w podobnym terminie>

29 X 2021, godz. 20:00

Daria Zawiałow

SZCZEGÓŁY »

30 X 2021, godz. 20:00

Inauguracja Klubu Filharmonii "f Klub"

SZCZEGÓŁY »

4 XI 2021, godz. 17:00

Koncert dla UTW

SZCZEGÓŁY »

5 XI 2021, godz. 19:30

Rustavi - PRZENIESIONY

SZCZEGÓŁY »

5 XI 2021, godz. 19:00

WIELKA KAMERALISTYKA

SZCZEGÓŁY »