Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

« 2019

Repertuar na maj 2020

2021 »

dzisiejsza data: 2 czerwiec 2020 (wtorek)

20 V 2020 środa

godzina 18:50

sala kameralna

Akademicki Koncert Kameralny - ODWOŁANY

20 V 2020 środa, godzina 18:50, sala kameralna

sala kameralna

Akademicki Koncert Kameralny - ODWOŁANY

ARCHIWUM

Koncert odwołany.


WYSTAWA Katarzyna Winczek, Katedra Grafiki UJD
WYKŁAD prof. dr hab. Janusz Zuziak, Instytut Historii UJD temat: Kto nas zdradził? Alianci wobec Polski na konferencjach w Teheranie i Jałcie

KONCERT Amalgalis Duo, Ewa Grabowska-Lis - akordeon, Daniel Lis - akordeony Katedra Muzyki UJD, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

B. Dowlasz, K. Olczak, M. Majkusiak, M. Zimka, L. Kołodziejski