Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

« 2019

Repertuar na styczeń 2020

2021 »

15 I 2020 środa

godzina 18:50

sala kameralna

Akademicki Koncert Kameralny

15 I 2020 środa, godzina 18:50, sala kameralna

sala kameralna

Akademicki Koncert Kameralny

ARCHIWUM

WYSTAWA Witold Zaręba, Katedra Grafiki UJD

WYKŁAD dr Agata Stronciwilk, Katedra Malarstwa UJD temat: Sztuka od kuchni. O motywie jedzenia w twórczości artystycznej

KONCERT Bojan Martinović - fortepian, Akademia Muzyczna – Uniwersytet Czarnogóry

A. Scriabin, G. Ligeti, M. Ravel, A. Perunović

Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny