Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

« 2018

Repertuar na listopad 2019

2020 »

dzisiejsza data: 19 wrzesień 2020 (sobota)

7 XI 2019 czwartek

godzina 17:00

sala koncertowa

Z wielkiej sceny i salonu

7 XI 2019 czwartek, godzina 17:00, sala koncertowa

sala koncertowa

Z wielkiej sceny i salonu

ARCHIWUM

Koncert dla UTW

Zespół Kameralny Filharmonii Częstochowskiej
Jacek Ozimkowski - bas
Beata Młynarczyk - prowadzenie koncertu

W Roku Moniuszkowskim szczególną uwagę poświęcamy twórczości tego niedocenianego 
kompozytora. Jego pieśni, opery i wiele innych dzieł stanowią ogromne bogactwo muzyczne 
i kulturowe, które warte jest bliższego poznania.

Z wielkiej sceny i salonu Z wielkiej sceny i salonu Z wielkiej sceny i salonu Z wielkiej sceny i salonu Z wielkiej sceny i salonu Z wielkiej sceny i salonu Z wielkiej sceny i salonu Z wielkiej sceny i salonu Z wielkiej sceny i salonu Z wielkiej sceny i salonu Z wielkiej sceny i salonu Z wielkiej sceny i salonu Z wielkiej sceny i salonu Z wielkiej sceny i salonu Z wielkiej sceny i salonu Z wielkiej sceny i salonu Z wielkiej sceny i salonu Z wielkiej sceny i salonu Z wielkiej sceny i salonu Z wielkiej sceny i salonu Z wielkiej sceny i salonu Z wielkiej sceny i salonu Z wielkiej sceny i salonu Z wielkiej sceny i salonu