Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

« 2018

Repertuar na wrzesień 2019

2020 »

dzisiejsza data: 15 czerwiec 2024 (sobota)

27 IX 2019 piątek

godzina 19:00

sala koncertowa

Koncert w dawnym stylu

27 IX 2019 piątek, godzina 19:00, sala koncertowa

sala koncertowa

Koncert w dawnym stylu

ARCHIWUM

VIII Festiwal Muzyczny Rodziny Bachów


Orkiestra Filharmonii Częstochowskiej
Chór Filharmonii Częstochowskiej Collegium Cantorum
Paula Maciołek - sopran
Agnieszka Monasterska - alt
Jakub Pawlik - tenor
Jacek Ozimkowski - bas
Janusz Siadlak - dyrygent
Małgorzata Janicka-Słysz - prowadzenie koncertu


Romuald Twardowski - Koncert staropolski
Romuald Twardowski - Tryptyk mariacki
Henryk Mikołaj Górecki - Trzy utwory w dawnym stylu
Johann Sebastian Bach - Msza A-dur BWV 234
 

„Koncert w dawnym stylu” to nieokiełznana wędrówka po najpiękniejszych harmoniach, chwytających za serce interwałach i przenikających w głąb naszej istoty współbrzmieniach.
W ten jeden wieczór dajmy porwać się tradycji, odpłyńmy myślami w dalekie czasy i miejsca, pozwólmy cudownym dźwiękom opanować naszą jaźń.

„Koncert w dawnym stylu” otworzy kochana przez polską publiczność kompozycja Henryka Mikołaja Góreckiego, która powstała w wyniku odpowiedzi na przyjacielski zarzut ze strony Tadeusza Ochlewskiego, który twierdził, że w utworach Góreckiego brak melodii. Tworząc „Trzy utwory w dawnym stylu”, bo o nich mowa, Górecki udowodnił, że zarzut był zupełnie bezpodstawny - kompozycja ta jest niezwykle przyjemna i wyjątkowo ujmująca - łączy w sobie elementy twórczości charakterystycznej dla XVI wieku, elementy ludowe, ale przede wszystkim wyróżnia się czarującą, hipnotyczną atmosferą, zapewniającą słuchaczom niezwykłe przeżycia.

Następnie Orkiestra Filharmonii Częstochowskiej pod batutą maestro Janusza Siadlaka, dyrektora artystycznego Festiwalu Muzycznego Rodziny Bachów wykona dwa utwory współczesnego kompozytora Romualda Twardowskiego.

Pierwszy z nich “Koncert Staropolski” stylizowany jest na muzykę wczesnego polskiego baroku. Jak sam autor mówi: “Pisanie utworów stylizowanych jest przyjemnością. Kompozytor wraca do epok, do tych odległych czasów, kiedy wszystko było oczywiste, wszystko leżało jak na dłoni, można było odróżnić co dobre i co złe. Takie czasy jawią się nam dzisiaj jako epoka arkadii, piękna harmonii, spokoju i pewnej muzycznej oczywistości. Pisanie takiej muzyki to rodzaj wytchnienia dla kompozytora”.

“Tryptyk Mariacki” natomiast to utwór, który powstał w 1973 - w roku ogłoszonym rokiem Kopernikańskim. Kompozytor stworzył swoje dzieło zainspirowany wizją uczącego się w Krakowie, aspirującego do tytułu astronoma Kopernika, który przechadzając się Rynkiem obserwował Kościół Mariacki. W swojej wyobraźni Twardowski widział młodego człowieka, przepełnionego ciekawością świata, obserwującego świeżo powstały spod rąk Wita Stwosza ołtarz - słynne arcydzieło przedstawiające sceny z życia Chrystusa. Kompozytor w “Tryptyku Mariackim” wykorzystał trzy z nich: Narodziny, Złożenie do Grobu i Zmartwychwstanie.

W koncercie VIII Festiwalu Muzycznego Rodziny Bachów nie mogłoby zabraknąć twórczości czołowego przedstawiciela muzyki baroku - Jana Sebastiana Bacha. Missa Brevis BWV 234, nazywana również Mszą Kyrie – Gloria A-dur jest dziełem wyjątkowym nie tylko ze względu na niewątpliwe walory muzyczne. Msza ta była bowiem jedną z bardzo niewielu kompozycji mistrza na głos i orkiestrę wydaną i wydrukowaną przed powstaniem Bach Gesellschaft - zbioru dzieł Jana Sebastiana zebranych przez Bach Society w połowie XIX wieku.

Publiczność wysłuchując programu “Koncertu w dawnym stylu” będzie miała zatem możliwość wysłuchania znakomitego i różnorodnego zbioru dzieł, które zabiorą nas w świat przepełniony pięknem muzyki klasycznej w jej najczystszym, acz niezwykle interesującym wydaniu.
Koncert w dawnym stylu Koncert w dawnym stylu Koncert w dawnym stylu Koncert w dawnym stylu Koncert w dawnym stylu Koncert w dawnym stylu Koncert w dawnym stylu Koncert w dawnym stylu Koncert w dawnym stylu Koncert w dawnym stylu Koncert w dawnym stylu Koncert w dawnym stylu Koncert w dawnym stylu Koncert w dawnym stylu Koncert w dawnym stylu Koncert w dawnym stylu Koncert w dawnym stylu