Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

« 2018

Repertuar na czerwiec 2019

2020 »

16 VI 2019 niedziela

godzina 17:00

sala koncertowa

Jubileusz Społecznej Szkoły Baletowej i Społecznego Ogniska Baletowego

16 VI 2019 niedziela, godzina 17:00, sala koncertowa

sala koncertowa

Jubileusz Społecznej Szkoły Baletowej i Społecznego Ogniska Baletowego

ARCHIWUM
Jubileusz 20-lecia Społecznej Szkoły Baletowej
i 60-lecia Społecznego Ogniska Baletowego
Organizator: Towarzystwo Upowszechniania Sztuki Baletowej „Terpsychora”