Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

« 2018

Repertuar na styczeń 2019

2020 »

12 I 2019 sobota

godzina 14:00

sala koncertowa

Kolędujmy Małemu

12 I 2019 sobota, godzina 14:00, sala koncertowa

sala koncertowa

Kolędujmy Małemu

ARCHIWUMKolędujmy Małemu


Koncert Chórów Uniwersytetów Trzeciego Wieku
województw: śląskiego i ościennych


Organizatorzy: UTW przy Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
Wydział Polityki Społecznej UM CzęstochowyKolędujmy Małemu