Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

« 2018

Repertuar na kwiecień 2019

2020 »

10 IV 2019 środa

godzina 18:50

sala kameralna

Akademicki Koncert Kameralny

10 IV 2019 środa, godzina 18:50, sala kameralna

sala kameralna

Akademicki Koncert Kameralny

ARCHIWUM
Akademicki Koncert Kameralny


WYSTAWA Jerzy Piwowarski (Instytut Sztuk Pięknych UJD)

WYKŁAD prof. dr hab. Andrzej Stroynowski (Instytut Historii UJD)
Wkład obywateli Wielkiego Księstwa Litewskiego w walkę o niepodległość Rzeczypospolitej w dobie powstań narodowych

KONCERT  Donaldas Račys (Akademia Muzyczna, Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie, Litwa)
Domenico Scarlatti, Fryderyk Chopin, Johannes Brahms, Aleksander SkriabinAkademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny