Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

« 2018

Repertuar na luty 2019

2020 »

13 II 2019 środa

godzina 18:50

sala kameralna

Akademicki Koncert Kameralny

13 II 2019 środa, godzina 18:50, sala kameralna

sala kameralna

Akademicki Koncert Kameralny

ARCHIWUM
Akademicki Koncert Kameralny


WYSTAWA Dariusz Pleśniak (Instytut Sztuk Pięknych UJD)

WYKŁAD dr Witalij Bohatyrewicz (Instytut Sztuk Pięknych UJD)
Budownictwo organowe na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego

KONCERT Ewa Biegas - sopran, Grzegorz Biegas - fortepian
                    (Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach)

Ignacy Jan Paderewski - wybrane pieśni do słów:
    Adama Asnyka (1882-1885)
    Adama Mickiewicza (1889-1893)
    Catulle Mendes'a (1903)

Maurice Ravel - Pięć pieśni greckich (1905)Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny