Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

« 2018

Repertuar na styczeń 2019

2020 »

30 I 2019 środa

godzina 18:50

sala kameralna

Akademicki Koncert Kameralny

30 I 2019 środa, godzina 18:50, sala kameralna

sala kameralna

Akademicki Koncert Kameralny

ARCHIWUM
Akademicki Koncert Kameralny


WYSTAWA Włodzimierz Karankiewicz (Instytut Sztuk Pięknych UJD)

WYKŁAD dr Agata Woźniak-Krakowian (Zakład Psychologii UJD)
Jaka jest nasza jakość życia? Szanse i zagrożenia, mieć czy być?

KONCERT Marcin Łukaszewski - fortepian (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie)
Twórczość fortepianowa Stanisława MoniuszkiAkademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny Akademicki Koncert Kameralny