Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

05 kwietnia 2019

Odwołanie kwietniowych audycji z cyklu Filharmonia Dzieciom

W dniach 8-12 kwietnia 2019 w Filharmonii Częstochowskiej zaplanowane były audycje umuzykalniające z cyklu Filharmonia Dzieciom.

W związku z zaistniałą sytuacją możliwości wprowadzenia przez szkoły i przedszkola strajku, większa część zapisanych placówek odwołała swój udział w audycjach, inne nie potrafią jednoznacznie określić stanowiska, czekając na odgórne decyzje odnośnie protestu, natomiast ilość placówek, które potwierdziły udział nie jest wystarczająca do zorganizowania audycji.

Filharmonia musi odpowiednio wcześniej przekazać artystom wykonującym audycje dokładny harmonogram zaplanowanych audycji. Z wyżej wymienionych powodów Filharmonia nie może ustalić planu audycji, a jednocześnie nie może ryzykować poniesienia kosztów wynikających z zaproszenia artystów na audycje, na które szkoły i przedszkola, mimo wcześniejszych zapisów, nie wykupią zamówionych biletów.

Wobec powyższego Filharmonia Częstochowska podjęła decyzję o odwołaniu kwietniowych audycji z cyklu „Filharmonia Dzieciom”.