Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

28 lutego 2019

Zwycięzcy VI Konkurs Wokalnego im. Reszków

Po zliczeniu punktacji oraz obradach Jury postanowiło skorzystać z prawa dokonania zmian w układzie nagród określonych Regulaminem Konkursu i przyznać:

- I Nagrodę Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka Magdzie Miziołek

- dwie II Nagrody Wiktorowi Jankowskiemu i Pawłowi Trojakowi

- III Nagrodę Ewie Menaszek

- Wyróżnienie i Nagrodę pozaregulaminową
   w postaci udziału w koncercie w Filharmonii Kaliskiej Paulinie Rogóż

- Wyróżnienie i Nagrodę pozaregulaminową
   w postaci udziału w koncercie w Filharmonii Częstochowskiej Marianie Poltorak