Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

19 maja 2024

Zmarł Zygmunt RolatZ ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ZYGMUNTA ROLATA, nowojorskiego biznesmena urodzonego 1 lipca 1930 r. w Częstochowie, Honorowego Obywatela Miasta Częstochowy, Mecenasa Sztuki, Przyjaciela Filharmonii Częstochowskiej.

Zygmunt Rolat był filantropem, działaczem na rzecz kultury i dialogu polsko-żydowskiego, założycielem i Przewodniczącym Światowego Związku Żydów Częstochowian i Ich Potomków, który od wielu lat wspierał Filharmonię Częstochowską, a będąc admiratorem innego wielkiego częstochowianina, światowej sławy skrzypka Bronisława Hubermana, umożliwiał organizację kolejnych Festiwali Wiolinistycznych jego imienia z udziałem takich gwiazd, jak: Joshua Bell, Midori, Vadim Repin, Shlomo Mintz, Mischa Maisky.

Dzięki Jego staraniom patron Festiwalu stał się patronem naszej Filharmonii.

Zygmunt Rolat w 2022 został pierwszym Laureatem Europejskiej Nagrody im. Bronisława Hubermana, którą przyjął w swym nowojorskim domu...


Żegnamy Cię, Przyjacielu!

Rodzinie składamy najszczersze kondolencje.


Dyrekcja i Pracownicy Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana