Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

14 grudnia 2021

Nowe wytyczne od 15 grudnia 2021

15 grudnia 2021 wchodzą w życie nowe wytyczne dotyczące organizowania koncertów i imprez w salach koncertowych. W związku z tym w Filharmonii Częstochowskiej będzie obowiązywać limit 30% miejsc na salach koncertowych. Ponieważ z limitu wyłączone są osoby zaszczepione, Filharmonia umożliwia zakupu biletów dla osób, które dobrowolnie złożą oświadczenie, że są zaszczepione przeciwko COVID-19. Zakupu takiego biletu można dokonać na dwa sposoby:

  • on-line – ze schematu należy wybrać BILET Z CERTYFIKATEM (normalny lub ulgowy). Zakup takiego biletu jest jednocześnie dobrowolnym i zgodnym ze stanem faktycznym oświadczeniem kupującego, że jest osobą w pełni zaszczepioną przeciwko COVID-19 i posiada tzw. paszport covidowy, który okaże uprawnionym służbom w razie kontroli podczas koncertu;

  • stacjonarnie w Kasie Filharmonii – przy zakupie BILETU Z CERTYFIKATEM osoba kupująca wypełnia oświadczenie, w którym potwierdza, że jest osobą w pełni zaszczepioną przeciwko COVID-19 i posiada tzw. paszport covidowy, który okaże uprawnionym służbom w razie kontroli podczas koncertu.  

BILETY Z CERTYFIKATEM w sprzedaży on-line będą sukcesywnie wprowadzane na wybrane koncerty, w których frekwencja może przekroczyć dopuszczalne limity.

Powyższe dotyczy tylko i wyłącznie koncertów organizowanych przez Filharmonię Częstochowską.

Imprezy organizowane przez podmioty zewnętrzne:

Odpowiedzialność za zgodność frekwencji z aktualnie obowiązującymi przepisami w zakresie ograniczeń nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (30% publiczności niezweryfikowanej pod względem szczepień przeciwko COVID–19 + 70% publiczności zaszczepionej przeciwko COVID–19) na imprezach organizowanych przez firmy zewnętrzne (podane w kalendarium przy danej imprezie) ponoszą wyłącznie organizatorzy danej imprezy (najemcy sali)