Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

07 września 2021

Festiwalowy weekend naszej orkiestry

W tym tygodniu Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej pod dyrekcją Adama Klocka zainauguruje dwa prestiżowe wydarzenia muzyczne o wieloletniej tradycji:

Podczas Koncertu Inaugurującego Festiwal Gaude Mater Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej oraz soliści pod dyrekcją Adama Klocka wykonają Oratorium na Wielkanoc BWV 249 Jana Sebastiana Bacha. Z kolei na koncert w Jaworze muzycy porzygotowali dwie wielkie symfonie: Symfonia g-moll KV 550 Wolfganga Amadeusa Mozarta oraz VIII Symfonia h-moll „Niedokończona” D.759 Franza Schuberta.

Serdecznie zapraszamy!