Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

12 maja 2021

Przyspieszenie otwarcia filharmonii, kin, teatrów

Na dzisiejszej konferencji prasowej Premiera i Ministra Zdrowia ogłoszono przyspieszenie o 8 dni otwarcia filharmonii, kin i teatrów. W związku z tym zaplanowane koncerty 21 i 28 maja 2021 odbędą się już z udziałem publiczności. W mocy pozostają szczególne warunki uczestnictwa w ofercie filharmonii:

  • udostępnienie widzom lub słuchaczom 50% liczby miejsc na widowni filharmonii
  • wypełnienie oświadczenia oraz pomiar temperatury przed wejściem do filharmonii
  • obowiązek zakrywania ust i nosa na terenie filharmonii
  • zakaz spożywania napojów lub posiłków na terenie filharmonii