Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

28 kwietnia 2021

O Bronisławie Hubermanie w Warszawie i Łodzi

Filharmonia Częstochowska nieustannie podejmuje starania o przywracanie Bronisławowi Hubermanowi należytego mu miejsca w historii muzyki. Cieszy nas więc każda inicjatywa dostrzegająca jego postać i jego wkład w rozwój  polskiej kultury. W swoich czasach najwybitniejszy polski skrzypek był powszechnie znany w polskim ale i światowym środowisku muzycznym. Dziś prezentujemy Państwu dwa materiały wspominające osobę Bronisława Hubermana.