Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

26 lutego 2021

Zasady bezpieczeństwa podczas wizyty w Filharmonii

Zgodnie z ogłoszonymi 24 lutego 2021 nowymi zasadami zachowania bezpieczeństwa do zasłaniania ust i nosa można stosować tylko i wyłącznie maseczki ochronne. Przyłbice i chusty mogą być stosowane jedynie pod warunkiem noszenia maseczki. Osoby zwolnione z obowiązku noszenia maseczki ze względu na stan zdrowia są zobowiązane do okazania stosownego zaświadczenia lekarskiego, w przeciwnym razie nie będą mogły wejść na teren Filharmonii. Instytucje kultury w zakresie związanym z przygotowaniem i realizacją wydarzeń artystycznych mogą nadal prowadzić działalność pod następującymi warunkami:

  • udostępniania widzom lub słuchaczom 50% liczby miejsc
  • zachowania odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni
  • zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa
  • zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów lub posiłków. 

Dodatkowo w mocy pozostają dotychczasowe szczególne warunki uczestnictwa w ofecie Filharmonii:

  • pomiar temperatury
  • wypełnienie oświadczenia (wydrukowane w domu, lub wypełnione na miejscu)
  • dezynfekcja rąk
  • obowiązek zasłaniania ust i nosa maseczką przez cały czas trwania koncertu lub imprezy
  • warunkowo, na najbliższe koncerty, udostępnione zostają szatnie, ale korzystanie z nich jest nieobowiązkowe.


Zasady bezpieczeństwa są określone we wprowadzonym przez Dyrektora Filharmonii Częstochowskiej regulaminie (dostępnym on-line oraz w budynku Filharmonii). Zakup biletu do Filharmonii potwierdza zapoznanie się i zaakceptowanie jego postanowień.

Dziękujemy za stosowanie się do wskazanych zaleceń.