Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

25 stycznia 2021

Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury rozdane

Mamy przyjemność poinformować, że zastępca dyrektora Filharmonii Częstochowskiej Ireneusz Kozera został leaureatem nagrody Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania i ochrony dóbr kultury.

Nagroda honoruje osoby działające na terenie województwa śląskiego za wieloletnie wybitne osiągnięcia w upowszechnianiu kultury lub w ochronie jej dóbr. Wyróżnienia te, przyznawane od 2000 r., nagradzają autorów najbardziej wartościowych projektów i dokonań popularyzatorskich, a także inicjatyw w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego regionu. Nagrody, na podstawie propozycji powołanej przez siebie komisji, przyznaje Zarząd Województwa Śląskiego.

Dyrektorowi składamy serdeczne gratulacje. 

-

Jednocześnie miło nam poinformować, że to nie jedyne odznaczenie Marszałka Województwa, które trafiło do Częstochowy - laureatką nagrody dla młodych muzyków została Alicja Miruk-Mirska, skrzypaczka Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Częstochowskiej

Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego dla młodych twórców przyznawana jest co roku trzem osobom, które nie przekroczyły 35 roku życia w roku przyznania nagrody, działającym na terenie województwa śląskiego lub na jego rzecz. Wyróżnienia te, przyznawane od 2004 r., są istotną formą wspierania i honorowania przez Województwo Śląskie osiągnięć młodych artystów regionu. Nagrody przyznaje Zarząd Województwa Śląskiego na podstawie propozycji powołanej przez siebie komisji.

Pani Alicji gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów artystycznych.