Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

18 listopada 2020

Wsparcie finansowe w czasie pandemii

Urząd Miasta Częstochowy przekaże łącznie 1 milion 290 tysięcy złotych placówkom kultury, które poniosły starty wskutek trwającej epidemii. Środki w budżecie zostały przesunięte z innych zadań i imprez kulturalnych, których z uwagi na pandemię nie udało się w tym roku zrealizować. Mimo prowadzonych przez dyrekcje miejskich instytucji kultury działań oszczędnościowych, nie są one w stanie pokryć tegorocznych braków ze środków własnych. W sumie miejskie instytucje kultury otrzymają, decyzją Prezydenta Miasta, 1 mln 29 tys. zł, z czego dla Filharmonii Częstochowskiej przeznaczono 234 tys. zł.